05

Afdeling Fietsen

Wouter Jager, voorzitter

Nederlanders fietsen verder én vaker. Sinds 2005 is het fietsgebruik in ons land met 11 procent toegenomen. In totaal legden Nederlanders vorig jaar 1,5 miljard fietskilometers af. Naar schatting tweederde van alle korte spitsritten vindt per tweewieler plaats en ruim 20 procent van de forensen pakt voor ritten van en naar het werk inmiddels de fiets of e-bike. De overheid zou, vindt Wouter Jager, voorzitter afdeling Fietsen van RAI Vereniging, deze ontwikkeling veel meer moeten omarmen en faciliteren. “De politiek roept weliswaar op om uit oogpunt van gezondheid en het milieu meer de fiets te nemen, maar voegt vervolgens niet de daad bij het woord door het fietsgebruik ook fiscaal te stimuleren en financieel aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door een aparte status voor de fiets in de WKR te creëren.”

Marktontwikkelingen

Wouter Jager constateert dat zowel het fietsgebruik als de actieradius toeneemt. Met dank aan de e-bike waarvan de reikwijdte per saldo ongeveer 1,5 keer groter is dan die van de conventionele fiets en die tot minder autogebruik en een ontlasting van het OV heeft gezorgd.  Lees meer >

Aanpassing WKR

Sacha Boedijn, secretaris afdeling Fietsen, noemt de Werkkostenregeling (WKR), die in 2014 de verschillende regels en wetten rondom de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers verving (o.a. het Bedrijfsfietsenplan), slecht is voor de gehele branche.  Lees meer >

Sacha Boedijn
fietsenstalling

Slimme fietsconcepten

Om de groeiende (fiets)stallings- en parkeerproblematiek in grote steden het hoofd te kunnen bieden roept Jager de overheid op om met slimme oplossingen te komen en meer te investeren in stallingen, fietsinfra en het combineren van verschillende vervoersmodaliteiten.  Lees meer >

speed pedelec

Wetgeving speed pedelec

Na de discussie die met de komst van de speed pedelecs op gang kwam over de positie van deze snelle e-bikes binnen de wetgeving, heeft afdeling Fietsen het initiatief genomen om een helmnorm voor deze speciale categorie te laten ontwikkelen.  Lees meer >

fietsenwinkel

Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST)

Een ander onderwerp waarmee afdeling Fietsen veel voortgang heeft geboekt en waarin grote stappen werden gezet, betreft Digitaal Samenwerking Tweewielerbranche (DST). DST is de digitale catalogus voor de tweewielersector.  Lees meer >

Inzameling fietsaccu’s

Sinds afdeling Fietsen in 2014 een collectief inzamelsysteem voor fietsaccu’s van de grond heeft getild, behoort Nederland tot de koplopers op het gebied van batterijrecycling. Vrijwel alle fietsfabrikanten / importeurs zijn bij dit collectief aangesloten. Werd in 2015 nog zo’n 105.000 kilo aan fietsaccu’s bij in totaal ruim 2.000 fietsdealers ingezameld, in het verslagjaar kwam dit volume uit op zo’n 140.000 kilo. (+ 32 %).

Fietsinnovaties vertalen in beleid

Bij de verschijning van dit jaaroverzicht is de nieuwe organisatiestructuur van RAI Vereniging, waarbij de afzonderlijke afdelingen zijn ondergebracht in secties, van start gegaan.  Lees meer >

TNO fiets

Behaalde resultaten 

Introductie nieuwe artikelstandaard Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST) én module marktinformatie.
Helmnorm voor speed pedelec ontwikkeld die in wetgeving is verankerd.