Aanpassing WKR

“De WKR bepaalt dat werkgevers maximaal 1,2 procent van de loonsom mogen besteden aan vergoedingen die ten goede komen aan werknemers. Dit betekent dat de fiets binnen de WKR moet concurreren met kerstpakketten en bedrijfsuitjes. De gevolgen hebben we de afgelopen jaren kunnen zien: een substantiële afname van de vraag naar met name gewone fietsen.”

De regeling heeft ertoe geleid, vervolgt Jager, dat de doelgroep die voorheen om de drie jaar een nieuwe fiets aanschafte, nu afwacht . Simpelweg omdat de WKR werkgevers onvoldoende ruimte biedt om in een fiscaalvriendelijke aankoop van een fiets van de zaak te faciliteren.”

‘De fiets dient een aparte status te krijgen in de WKR’

Hij zegt sterk te pleiten voor een uitzonderingspositie van de fiets in de WKR. “Zet de fiets op nul binnen de WKR of laat de overheid met een nieuwe fietsregeling komen. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat het hier gaat om een vervoermiddel dat bijdraagt aan de kabinetsdoelstellingen. Wat dat betreft is het een goede zaak dat de staatssecretaris van Financiën heeft besloten de evaluatie van de WKR te vervroegen van 2018 naar 2017. Dat biedt voor afdeling Fietsen een mooi momentum om in te zetten op een nieuw fietsplan.”

< Terug naar Afdeling Fietsen