Toekomstige uitdagingen

De facto maakt dat geen verschil, zeggen Boedijn en Jager. Integendeel, sectie Fietsen gaat zich met volle kracht inzetten op alle actuele dossiers, verzekeren beiden. Voor het in 2017 te formeren kabinet hebben zij daarom nog wel een paar prangende agendapunten waarmee de toekomstige ministers en staatssecretarissen aan de slag kunnen, zoals:

  • Het verbeteren van de voorlichting over de zakelijke fiscale aftrekmogelijkheden van de fiets (19 cent/km)
  • Het gelijk stellen van de bijtelling van de leasefiets (nu 25%!) aan die van de elektrische auto (4%)
  • Introduceren van duidelijke wettelijke eisen voor fietsverlichting
  • Meer flexibiliteit in het leasebudget, zodat iemand auto, fiets, e-bike, speed pedelec of een ander vervoermiddel binnen een contract kan combineren
  • Maak van Nederland proeftuin voor smart bikes

Dankzij de komst van tal van innovatieve producten als de e-bike en speed pedelec in al hun variaties, is de fiets een nog intelligentere mobiliteitsoplossing dan voorheen, besluit Jager. ā€œDe industrie heeft laten zien haar verantwoordelijkheden te nemen als het gaat om duurzaam, gezond, ruimtebesparend en kosteneffectief. Nu de politiek nog. Die is aan zet om de kansen die deze innovaties bieden te verzilveren en te vertalen in een beleid waarin de fiets een serieuze rol speelt.ā€

< Terug naar Afdeling Fietsen