06

Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers

Alex van den Hoff, voorzitter

Met een park van 1,2 miljoen brom/snorfietsen en nog eens 721.000 geregistreerde motoren vormen gemotoriseerde tweewielers een factor van betekenis in Nederland. Niet alleen in economische zin, maar vooral ook om steden bereikbaar te kunnen houden. Dit besef begint, stelt afdelingsvoorzitter Alex van den Hoff vast, langzamerhand eveneens bij de politiek door te dringen. Hij vindt dat in de hele discussie over de irritatie die sommige berijders van gemotoriseerde tweewielers teweeg brengen niet de techniek van het vervoermiddel leidend moet zijn, maar het gedrag centraal dient te staan. “Baseer daar de wetgeving op en maak gedragsregels doelgroepafhankelijk. De tijd is er rijp voor nu de overheid inziet dat deze vervoersmodaliteit een grote toegevoegde waarde biedt binnen de hele keten”.

Marktontwikkelingen

Als het gaat om de verkoopontwikkelingen onderscheidt Van den Hoff drie segmenten: de motorfietsen, de zware motorscooter en de lichte categorie brom/snorscooters tot 50 cc. Hoewel de vraag naar nieuwe motorfietsen zich nog op het niveau van voor de economische crisis bevindt, bereikte de markt met een plus van ruim 11 procent (12.614 eenheden) het beste resultaat sinds 2009. Lees meer >

Politieke erkenning

Het stoort Van den Hoff dat gemotoriseerde tweewielers in al hun geledingen vrijwel nooit door lokale en landelijke overheden serieus wordt betrokken in de discussie over mobiliteit, veiligheid en milieu.  Lees meer >

Martijn van Eijkenhorst

Duurzaamheidsinitiatieven

Dat de branche niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheden als het gaat om het vergroenen van de sector blijkt uit verschillende duurzaamheids-initiatieven.  Lees meer >

scooters

Scooter Recycling Nederland

Sinds 2012 is, naar het voorbeeld van Auto Recycling Nederland, ook Scooter Recycling Nederland (SRN) actief.  Lees meer >

Elektrische scooter

E-scooter

Hoewel over de milieu-impact van scooters verschillende verhalen de ronde doen die, wanneer het zo uitkomt, de politiek graag omarmt, bestaan er op dit gebied, zegt Van den Hoff, geen officiële onderzoeken of rapporten. “Alles wat hierover wordt geroepen is gebaseerd op aannames die niet overeenkomen met de werkelijkheid.”  Lees meer >

belasting

Afbouwen BPM

Een andere stimulans om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van gemotoriseerde tweewielers voor de consument te vergroten noemen zowel Van den Hoff als Van Eikenhorst het afbouwen van de BPM voor deze vervoermiddelen, zoals dat ook bij auto’s gebeurt.

Dit zorgt, besluiten beiden, voor een betere bereikbaarheid, een vermindering van de filedruk én het is ook nog eens goed voor het milieu (minder brandstofverbruik, dus minder uitstoot). “In België geldt al een speciaal fiscaal regime voor motorfietsen. Nederland zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.”

Binnenhof

Behaalde resultaten

Overheid begint in te zien dat scooter een vervoersmodaliteit van importantie is.
Lobby om techniek ondergeschikt te maken aan gedrag en daar op termijn de wetgeving op aan te passen begint bij de politiek te landen.
Voorbereidingen getroffen voor de Green Deal voor uitfasering Euro 2 en 3 motoren.

Verkoopcijfers

Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers 2016 2015
Motorfietsen 12.614 11.351
Bromfietsen 17.305 17.916
Snorfietsen 47.002 48.138