Marktontwikkelingen

Nagenoeg alle merken profiteerden van het ingezette herstel dat direct is toe te schrijven aan het verbeterde economische klimaat, waarbij consumenten er toe overgingen hun uitgestelde aanschaf van een motorfiets alsnog te doen. Van den Hoff merkt in dit verband op dat de prijs-kwaliteitsverhouding van het huidige aanbod, vergeleken met een aantal jaren geleden, op een extreem hoog niveau ligt. “Kopers krijgen voor dezelfde euro substantieel meer waar voor hun geld. Moderne high-tech motoren zijn stuk voor stuk voorzien van geavanceerde technieken en veel verfijndere ABS-systemen. En vergeet daarbij niet dat de industrie grote stappen zet op het gebied van on-board ITS-systemen die het leven van de berijder veel gemakkelijker en comfortabeler maken en bijdragen aan de verkeersveiligheid. Een technisch mankement zal nauwelijks meer leiden tot disfunctioneren van het vervoermiddel en dus geen ongeval meer kunnen veroorzaken.”

De zware motorscooter – veelal gebruikt in het forensenverkeer – bleef het afgelopen jaar wel wat achter vergeleken met de groeispurt die de gewone motorfiets doormaakte. De teruggang beliep ongeveer 7 procent en kwam uit op 1.950 stuks, waarvoor volgens de afdelingsvoorzitter geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen.

Ondanks de soms negatieve geluiden vanuit de politiek en de oproep om het gebruik van brom/snorfietsen in binnensteden in te dammen, steeg de verkoop van dit segment in het verslagjaar met 3,5 procent tot 64.581 eenheden. De snorscooter met een maximumsnelheid van 25 km/u, die binnen dit totaal een aandeel van 74 procent bezit, presteerde zelfs beter dan het marktgemiddelde. Een van de redenen die afdelingssecretaris Martijn van Eikenhorst hiervoor aangeeft is dat deze mobiliteitsvorm voor veel mensen een mobiliteitsoplossing is. “Simpelweg omdat het een economisch verantwoord en praktisch vervoermiddel is.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers