Duurzaamheidsinitiatieven

Zo werd in 2016 met het ministerie van IenM een Green Deal gesloten voor het uitfaseren van Euro 2 en 3 tweetaktmotoren. Vooruitlopend op Europese regelgeving die het op de markt brengen van Euro 2 en 3 tweetaktscooters al vanaf 1 januari 2018 wil verbieden, heeft de afdeling met de overheid afgesproken om al per 1 januari 2017 te stoppen met de levering van deze motoren.

‘Voor het uitfaseren van Euro 2 en 3 tweetaktmotoren is een Green Deal gesloten’

“In ruil daarvoor krijgt de branche een normale uitloop voor de reguliere viertaktproducten”, licht Van Eikenhorst toe. “Ondertussen werkt de sector er hard aan om alle toekomstige brommers en scooters, zelfs vóór het inwerking treden van de Europese Richtlijn op 1 januari 2018, naar Euro 4 om te zetten.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers