07

Afdeling Speciale Voertuigen

Gaston van Kleef, voorzitter

Voor de markt van wegtransportmiddelen, zoals aanhangwagens, opleggers, carrosserieën en aanverwante producten, stonden vrijwel alle economische indicatoren op groen. De sector deed in 2016 over de hele linie goede zaken, waarbij ondernemingen die zich specifiek bezig hielden met de voor opbouwindustrie kenmerkende bijzondere voertuigen (kippers, reinigingsvoertuigen, veewagens, mobiele kranen etc) bovengemiddeld profiteerden. Bovendien was 2016 het jaar waarin afdeling Speciale Voertuigen en CarrosserieNL hun krachten bundelden, zegt afdelingsvoorzitter Gaston van Kleef. Alles overziend stelt hij vast dat beide ontwikkelingen elkaar versterkten. ‘Voor de leden ligt er nu een solide basis voor de toekomst.’

Marktontwikkelingen

De aantrekkende economie zorgde ervoor dat de markt van speciale voertuigen wind in de zeilen kreeg. In het kielzog van de positieve verkoopontwikkelingen van trucks, trok ook de vraag naar opleggers en trekkers in het verslagjaar aan met ruim 7 procent.  Lees meer >

RAI CarrosserieNL

Integratie met CarrosserieNL

Een mijlpaal voor de afdeling was de fusie met CarrosserieNL die medio 2016 werd geconcretiseerd en op 1 januari 2017 officieel een feit is. Door de integratie ontstaat een bredere basis om belangen van de achterban, die van 125 naar ruim 300 leden is gegroeid, met meer efficiëntie en slagkracht te vertegenwoordigen, legt secretaris Remco Tekstra uit.  Lees meer >

europese vlaggen

Europese lobby

Binnen de CLCCR, de Europese koepel die de belangen van de trailerbranche vertegenwoordigt, heeft de afdeling krachtig gelobbyd om er voor te zorgen dat voor de opbouwindustrie een CO2- wetgeving komt die in de praktijk werkbaar is en die geen bedreiging vormt voor het innovatief vermogen van de sector.  Lees meer >

Collectieve promotie

Voor een sector die voor een belangrijk deel exportafhankelijk is, is het evident dat zowel nationale als internationale exposure prominent op de activiteitenagenda staat. Inmiddels is deelname aan (buitenlandse) beurzen en tentoonstellingen ongeveer in het DNA van de afdelingen verankerd.
Lees meer >

collectieve RAI stand

Alternatief voor BedrijfsautoRAI

Van Kleef en Tekstra laten beiden weten teleurgesteld te zijn over de annulering van de BedrijfsautoRAI 2017, vanwege onvoldoende draagvlak binnen de truckbranche. Zij tekenen aan dat de belangstelling vanuit de achterban van Speciale Voertuigen onverminderd groot was. “De afdeling is daarom druk bezig om dit enthousiasme te bundelen in een alternatief event.” Lees meer >

Remco Tekstra
Lassen

Uitdagingen

Van Kleef oordeelt positief over de toekomst van de carrosserie- en trailerbranche. “De vooruitzichten zijn goed. Alle indicatoren die belangrijk zijn voor de sector – meer lokaal transport, meer verhuizingen en verbouwingen en een groeiend aantal consumptieve bestedingen – staan op groen.”  Lees meer >

Behaalde resultaten

Integratie tussen afdeling Speciale Voertuigen en CarrosserieNL is geëffectueerd in RAI CarrosserieNL. De bundeling betekent in de praktijk een lager kostenniveau, een sterkere en effectievere lobby en een betere exposure voor de hele sector op zowel nationaal als internationaal niveau.

Binnen de Europese koepel CLCCR vond een intensief lobbytraject plaats om te komen tot werkbare CO2-wetgeving die geen drempel mag opwerpen voor de innovatiekracht van de sector, maar die juist een stimulerend effect moet hebben.

Afdeling werkt hard aan een alternatief beursconcept voor de BedrijfsautoRAI.

Verkoopcijfers

Afdeling Speciale Voertuigen 2016 2015
Zware aanhangwagens en opleggers  13.279 13.359
Lichte aanhangwagens  18.780 17.299