Integratie met CarrosserieNL

“De bundeling betekent in de praktijk een lager kostenniveau, een sterkere en effectievere lobby en een betere exposure voor de hele sector op zowel nationale als internationale beurzen. Én, niet onbelangrijk, leden krijgen zo meer waar voor hun geld.”

Dat het een keer tot een definitieve krachtbundeling moest komen is volstrekt logisch, oordeelt Van Kleef. “De eerste gesprekken om dit te bewerkstelligen dateren uit 2009. Toen was de tijd kennelijk nog niet rijp. In die tijd vonden er bewegingen plaats waarbij beide clubs elkaar enigszins in het vaarwater zaten. CarrosserieNL ging een beetje op de stoel van afdeling SV zitten door lobbyactiviteiten te gaan ontplooien. En omgekeerd ging afdeling SV zaken waar CarrosserieNL zich traditioneel bezighield, zoals het aanbieden van individuele producten en diensten aan leden, naar zich toe trekken. Dat was ongewenst en bovendien in beide gevallen geen succes.”

Dat het bijna 7 jaar later wel is gelukt, is naar zijn mening te danken aan Ron Snoeks, voorzitter van CarrosserieNL en Steven Heersma van RAI Vereniging, die in 2015 de weg voor een definitief ‘huwelijk’ hebben geplaveid. “Dat resulteerde in een werkgroep die de bouwstenen voor de fusie aanreikte en dat leidde tot het opstellen van een intentieverklaring die begin 2016 werd getekend.”

‘De integratie met CarrosserieNL zorgt voor een bredere basis met meer slagkracht en efficiëntie’

Nieuw afdelingsbestuur
De start van RAI CarrosserieNL liep, vervolgt Tekstra, parallel met het herpositioneringsproces van RAI Vereniging. “Met als ultieme doel te komen tot meer autonomie van de verschillende afdelingen en meer financiële transparantie. Afdeling Speciale voertuigen heeft zich daar de afgelopen jaren sterk voor ingezet. Inmiddels is de omslag van 5 afdelingen naar 9 secties binnen RAI Vereniging geëffectueerd. Dankzij de toegenomen autonomie van iedere sectie is nu sprake van een toekomstbestendige financiële structuur. Hiermee is een gezonde en stevige basis gelegd voor de langere termijn.”

Met de integratie van CarrosserieNL en de overgang naar een sectiestructuur binnen RAI Vereniging is afdeling Speciale Voertuigen omgedoopt in sectie RAI CarrosserieNL met daaronder de vertrouwde afdelingsstructuur die voorheen secties heetten. Dit bracht met zich mee dat de afdeling een geheel nieuwe bestuurssamenstelling kreeg. Dit betekende dat Van Kleef aan het einde van dit verslagjaar, na 7 jaar de rol van afdelingsvoorzitter te hebben vervuld, aftrad. Het nieuwe bestuur wordt nu gevormd door Pieter-Bas Broshuis als voorzitter, Jan Verweij als penningmeester en Steven Heersma en Roel Hertoghs, beiden bestuursleden.

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen