Europese lobby

Volgens van Kleef, die namens RAI Vereniging de functie van voorzitter binnen CLCCR bekleedt, lijkt dit onderwerp veel leden wellicht nog een beetje een ‘ver van mijn bedshow’. “Maar tijd dringt, want het is de bedoeling dat de EU in 2018 met een eerste richting voor CO2-wetgeving komt.

‘Europese CO2-wetgeving dient de innovatiekracht van de sector te stimuleren’

De afdeling zit hier bovenop, want deze CO2–wetgeving mag onder geen beding de innovatiekracht van de branche in de kiem smoren, maar dient die juist te stimuleren.” Van Kleef verwacht dat de Europese wetgever zich in eerste instantie zal richten op voertuigen waar de meeste CO2-winst is te boeken, zoals internationaal transport.

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen