03

Afdeling Auto’s

Steven van Eijck, voorzitter

Voor afdeling Auto’s was 2016 een bewogen jaar. De effecten van de gewijzigde interne organisatiestructuur, die uiteindelijk ook moest resulteren in een structurele kostenreductie van 25 procent voor de leden, werd manifest. Tevens vormde het verslagjaar de opmaat om Anders Betalen voor Mobiliteit weer nadrukkelijk op de politieke agenda te zetten. De afdeling slaagde er middels een effectieve lobby in een einde te maken aan de fiscale marktverstoringen. Er komt een eenduidiger, eenvoudiger en minder discriminerend bijtellingsregime en de BPM wordt eindelijk afgebouwd. Voor afdelingsvoorzitter Steven van Eijck reden om met enige tevredenheid vast te stellen dat de weg van het belasten van autobezit naar betalen voor gebruik eindelijk is ingeslagen. “Het is nu de hoogste tijd om dit principe in het Regeerakkoord 2017 definitief te verankeren.”

Marktontwikkelingen

Terwijl de verkoop van personenauto’s in 2016 met bijna 15 procent daalde tot 382.825 eenheden – een historisch laagterecord – ontwikkelde de markt voor zowel bestel- als vrachtwagens zich uitermate positief. Na jaren van uitgestelde investeringen en gestimuleerd door een aantrekkende economie in combinatie met een zeer lage rentestand, kreeg de afzet van bestelwagens een flinke duw in de rug en groeide met 22 procent tot 70.398 voertuigen.   Lees meer >

20 miljard aan autobelastingen

Als voormalig staatssecretaris van Financiën hecht de voorzitter van afdeling Auto’s eraan om nog even bij iedereen op het netvlies te krijgen dat de Nederlandse automobilisten tezamen jaarlijks 20 miljard euro aan belastingen genereren. Van dit bedrag komt de facto maximaal 5 miljard euro ten goede aan investeringen in infrastructuur, inclusief het spoor.  Lees meer >

belasting
Informele Transportraad

Informele Transportraad

Het jaar 2016 werd in belangrijke mate gekenmerkt door het feit dat Nederland het voorzitterschap van de EU bekleedde. Van Eijck spreekt in dit verband van ‘een hoogtepunt voor de mobiliteitsindustrie’. Zo gingen tijdens de Informele Transportraad op 14 en 15 april 2016 de EU-ministers van milieu en transport met elkaar in gesprek over smart en green mobility.  Lees meer >

Wijnand de Geus

Structurele kostenreductie

Van Eijck en De Geus noemen het bijzonder dat de geboekte resultaten werden bereikt in een nogal tumultueus jaar.  Lees meer >

Minister voor Mobiliteit & Infrastructuur

Welke onderwerpen gaan in 2017 de agenda van afdeling Auto’s domineren? Vooruitblikkend stelt Van Eijck vast dat dan in ieder geval een zeer essentiële discussie met het volgend kabinet zal moeten plaatsvinden, waarbij maatschappelijke organisaties een nieuwe en meer beleidsbepalende rol zullen vervullen.   Lees meer >

Snelweg avond
snelweg

Behaalde resultaten

Autobrief II door de Tweede Kamer, rust op bijtellingsfront.
Er is gestart met een versnelde afbouw BPM die in de wet is verankerd.
Overheid erkent voor het eerst dat BPM een onhoudbare belasting is die internationaal verstorend werkt.
Wet op de BPM is op verzoek van afdeling Auto’s aangepast.
NEDC-testcyclus blijft fiscaal gelden t/m 1-1-2019.
Mondiale media-aandacht voor Truck Platooning en autonoom rijden.
Uitstel invoering nieuwe wijze van vermelding kosten rijklaarmaken bij ACM.

Verkoopcijfers

Afdeling Auto’s 2016 2015
Personenauto’s 382.825 448.925
Bestelauto’s 70.398 14.111
Vrachtauto’s 16.187 14.098