20 miljard aan autobelastingen

De samenleving zou, beklemtoont hij, zich er meer van bewust moeten zijn dat autorijdend Nederland per saldo in feite drie departementen financiert.

“Ik vind het tijd worden dat het tij keert en dat een substantieel groter deel van wat automobilisten aan belastingen betalen weer naar hen terugvloeit. Bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van wegen, investeringen ten behoeve van verkeersveiligheid of via Anders Betalen Voor Mobiliteit. En los daarvan, misschien betalen automobilisten sowieso al te veel.”

‘Autobelastingen moeten weer terugvloeien naar de automobilist’

Mobiliteitsakkoord
Als het gaat om het realiseren van een stabielere en meer evenwichtige autobelasting heeft afdeling Auto’s het afgelopen jaar een majeure bijdrage kunnen leveren bij de totstandkoming van Autobrief II, die de kaders voor de fiscale wetgeving van 2017 tot en met 2020 omvat. Zowel Van Eijck als de Geus spreken in dit verband over een wapenfeit. Het begon allemaal met een telefoontje van staatssecretaris Wiebes die vertelde voor de uitdaging te staan om de Autobrief II door de Eerste én Tweede Kamer te loodsen. Afdeling Auto’s werd vervolgens gevraagd om eens met Wiebes te komen praten om te inventariseren wat beide partijen voor elkaar konden betekenen. Dit resulteerde, zegt Van Eijck, samen met ANWB, BOVAG, VNA en Natuur & Milieu en gesteund door de Public Affairs Commissie van afdeling Auto’s, in een breed gedragen mobiliteitsakkoord dat het kabinet voor het overgrote deel heeft overgenomen.”

De Geus: “Dit betekent dat er een eind komt aan de verstoring in de bijtelling en de BPM eindelijk wordt afgebouwd. Het kabinet heeft hiermee voor het eerst erkend dat de BPM marktverstorend werkt en bovendien uitvoeringstechnisch een draak van een maatregel is. Dit laat overduidelijk zien dat afdeling Auto’s zich hiermee duidelijk heeft gepositioneerd als een autoriteit die de regie neemt.”

Nieuwe emissietestmethodiek en BPM
De hele discussie over dieselsoftware heeft de roep vanuit de samenleving om te komen tot een emissietestmethodiek die meer aansluit bij de daadwerkelijke uitstootwaarden vergroot.

De EU werkt inmiddels hard aan de introductie van nieuwe emissietesten voor personenauto’s. Dit heeft echter ook gevolgen voor de in Nederland op CO2 gebaseerde autobelastingen en dit is dus een complicerende factor bij het omzetten van die belastingen. Afdeling Auto’s is erin geslaagd om de wet op de BPM hier nu al op aan te passen, zodat Nederland soepel en ordentelijk kan overstappen op de nieuwe testcyclus.

< Terug naar Afdeling Auto’s