Structurele kostenreductie

Als onderdeel van een verenigingsbrede herstructurering vond bij Auto’s namelijk als eerste afdeling een wijziging in de organisatiestructuur plaats die vertaald werd in een andere positionering van de Public Affairs Commissie, het Algemeen en Dagelijks Bestuur alsmede een andere personele bezetting.

‘Herstructurering van de afdeling zorgt voor een structurele kostenreductie van 25%’

Van Eijck zegt veel waardering te hebben voor de inspanningen voor de PA-Commissie en het Dagelijks en Algemeen Bestuur om RAI Vereniging te kantelen naar een meer gezaghebbende organisatie. Een en ander heeft zijn beslag gekregen in een strategische agenda die bovendien een structurele kostenreductie van 25 procent voor de leden oplevert. De Geus: “Op die manier krijgt onze achterban, in een tijd waarin zij ook moeten snijden en snoeien in de kosten, meer waar voor hun contributie.”

< Terug naar Afdeling Auto’s