Marktontwikkelingen

Voor de opbouwindustrie vormde met name het toenemend aantal vervoersbewegingen in de lokale distributie volgens Van Kleef een belangrijke drijfveer. Daarbij gaat het om onder andere het transport van bouwmaterialen en bijvoorbeeld de sterke stijging van het aantal afleveringen door koeriersdiensten bij consumenten. De groei was, merkt hij op, substantieel sterker in de specifieke deelsegmenten waarin de leden van de afdeling zich onderscheiden, dan bij de normale standaard trekker/opleggercombinaties (+ 7%).

Zo liet de afzet van vuilniswagens in 2016 een plus zien van 50 procent. De mobiele kranen deden daar met +56 procent nog een schepje bovenop, gevolgd door de haakarmvoertuigen (+37%), openlaadbakken (+ 37%), veewagens (+24%), kippers (+30%) en reinigingsvoertuigen (+26%). Verder konden de fabrikanten van uitzonderlijk vervoer (diepladers), mede dankzij een verbeterde export, terugkijken op een uitstekend jaar.

Niet alleen de op toeren komende economische motor vormde een stuwende kracht voor de sector. “Veel vervanging vond plaats in verband met de strengere emissie-eisen die lokale overheden stellen aan voertuigen die in de binnensteden rijden”, aldus de afdelingsvoorzitter. “Alternatieve aandrijvingen, denk aan CNG, beginnen zo langzamerhand een voorsprong te krijgen op de traditionele dieselmotor. Er zijn zelfs al inzamelvoertuigen die rijden op biogas, dat is gewonnen uit groen afval dat zij zelf hebben opgehaald.”

< Terug naar Afdeling Speciale Voertuigen