Politieke erkenning

Tot het moment dat er een bepaalde irritatie ontstaat door, al dan niet vermeende overlast van verkeersdeelnemers, waarbij met name de scooter het moet ontgelden. Dat is, vervolgt hij, zeer nadelig voor de gehele sector. “Die discussie heeft er echter wel voor gezorgd dat de politiek voor het eerst sinds jaren begint in te zien dat diezelfde scooter wel degelijk een vervoersmodaliteit van importantie is voor de binnensteden. Beleidsmakers zijn, zij het vanuit een stuk negatieve perceptie, eindelijk eens goed gaan nadenken over de praktische toepassingsmogelijkheden van scooters in plaats van het gebruik te willen temperen.”

Aanpassing wetgeving
Naar zijn mening is het moment nu gekomen de wetgeving zo aan te passen dat alle vormen van licht transport idealiter onder één noemer zouden moeten komen te vallen. “De industrie biedt immers vervoermiddelen aan in alle soorten in maten: scooters, e-bikes, speed pedelecs en in de toekomst komen daar ongetwijfeld producten bij waarvan wij het bestaan nu nog niet kunnen vermoeden. Onze wetgeving gaat er echter van uit dat door het vastleggen van een aantal technische randvoorwaarden een bepaald gedrag bij de consument kan worden afgedwongen.”

‘Breng alle vormen van licht transport onder een noemer’

Daar wringt de schoen, zegt Van den Hoff. “En dat is precies de reden waardoor irritatie in het verkeer ontstaat. Maak techniek ondergeschikt aan gedrag en gedrag leidend. Een consument zal immers altijd iets blijven doen dat niet mag. Dan is de oplossing toch niet het product generiek verbieden? Daarmee misken je de waarde van het product en neem je de consument niet serieus en verandert diens behoefte niet.”

Door een categorie licht gemotoriseerde tweewielers in het leven te roepen is het, beklemtoont hij, mogelijk om het probleem te kantelen. “Want bij die categorie hoort dan een bepaalde constructiesnelheid in combinatie met bepaalde gedragsregels die doelgroepsstrookafhankelijk zijn. Dit betekent dat gedragsregels op het fietspad anders zijn dan op de weg. Dan doet het er niet meer toe of een voertuig is voorzien van een motor, elektromotor of pedalen heeft. Laten we van het gedrag uitgaan en niet van technische onmogelijkheden. Dat is een geheel andere aanvliegroute. Ik dat we met zijn allen nu zover zijn om de eerste voorzichtige stappen in die richting te kunnen maken.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers