E-scooter

Hij rekent voor dat het brandstofverbruik met gemiddeld 1 liter op 30 kilometer onvergelijkbaar laag is. De meeste moderne scooters zijn bovendien vrijwel allemaal viertakt en een deel is zelfs voorzien van een katalysator. “De werkelijke uitstoot, zowel qua geluidsemissie als in deeltjes, op het totale verkeersbeeld, is uitermate klein. Toch roept de politiek dat het allemaal elektrisch moet. Dat is natuurlijk mooi, maar het is een utopie om te streven naar iets dat er nog niet is. Er is nauwelijks aanbod en de partijen die het geprobeerd hebben waren niet succesvol. Dat komt mede doordat de consument van de e-scooter prestaties verwacht die (nog) niet mogelijk zijn. En dat heeft onder andere te maken met de huidige batterijtechnologie en de prijs waarvoor bepaalde techniek beschikbaar is. Een volwaardig en kwalitatief hoogwaardig elektrisch voertuig kost substantieel meer dan een conventioneel equivalent. De operationele kostenbesparing vergeleken met brandstof maakt dit prijsverschil op een termijn van zo’n drie jaar niet goed.”

Van Eikenhorst voegt daar aan toe dat er naar zijn mening vaak te snel beleid wordt gemaakt op basis van ‘onderbuikgevoelens’. “Terwijl op dit moment de infrastructuur om op grote schaal gebruik te maken van elektrische scooter nog ontbreekt. Denk daarbij aan oplaadmogelijkheden en de stallingsruimte. Lang niet iedereen in binnensteden beschikt over dit soort faciliteiten.”

‘Als de overheid het scooterpark wil elektrificeren moeten er landelijke fiscale regels komen’

Kritisch is Van den Hoff over de stimuleringsmaatregelen die gelden voor nagenoeg alle elektrische vervoermiddelen met uitzondering van de e-bike. “Die zijn meestal lokaal of slechts voor een selecte groep zakelijke automobilisten beschikbaar en het is de vraag of dat wel het meest geëigende middel is aangezien niet alle Nederlanders daar gebruik van kunnen maken. Als de overheid een deel van het scooterpark wil elektrificeren, dan zullen er landelijke fiscale maatregelen moeten komen. Bijvoorbeeld door geen of een lager BTW-tarief voor e-scooters in te voeren. Dat is effectief en daar kan iedereen die voor een e-scooter wil opteren gebruik van maken.”

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers