Scooter Recycling Nederland

Nederlandse recyclingsysteem voor brom- en snorfietsen kwam tot stand op initiatief van de afdeling met als doel om op een maatschappelijk verantwoorde manier brom- of snorfietsen te recyclen, nieuwe grondstoffen beschikbaar te maken en milieugevaarlijke stoffen op de juiste wijze af te voeren.

Van den Hoff benadrukt dat SRN op vrijwillige basis en voor eigen rekening tot stand kwam. Het netwerk omvat inmiddels uit zo’n 200 inleverpunten. Dat zijn met name dealers van brom- en snorfietsen en vergunde demontagebedrijven. Om misbruik en fraude tegen te gaan is volgens de afdelingsvoorzitter nog wel aanvullende wetgeving nodig, opdat de consument geen andere keuze heeft dan zijn afgedankte voertuig bij één gecontroleerd innamepunt aan te bieden.

< Terug naar Afdeling Gemotoriseerde Tweewielers