Wetgeving speed pedelec

Dit heeft, in samenwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), geresulteerd in een zogeheten Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor helmen ten behoeve van snelle elektrische fietsen (S-EPAC). De norm werd per ultimo van het verslagjaar gepubliceerd. Dit houdt in dat helmfabrikanten bij een van de certificerende instellingen hun speed pedelec helmen conform deze norm kunnen laten certificeren.

Een groot aantal partijen uit binnen- en buitenland heeft hier een bijdrage aan geleverd, vertelt Boedijn. “Dat we deze norm al in oktober van het verslagjaar konden presenteren is geen geringe prestatie, want normaliter is de doorlooptijd voor het ontwikkelen van een nieuwe norm een tot anderhalf jaar. De consument heeft nu de keuze uit twee helmen: een motor/bromfietshelm of een speed pedelec helm die meer bescherming biedt dan een eenvoudige fietshelm.”

Intensief overleg met de overheid heeft, beklemtoont Jager, ertoe geleid dat de nieuwe norm in wetgeving is verankerd. “Ook omringende landen, die met dezelfde wetgevingsproblematiek rondom speed pedelecs kampen, hebben de ontwikkelingen in ons land op de voet gevolgd. Sterker nog, vanuit Europa bestaat er grote belangstelling om de Nederlandse norm als blauwdruk te gaan hanteren. Als dat gebeurt, is dat redelijk uniek: niet Europa zou dan nationale overheden een norm opleggen, maar een individueel EU-land vormt in dit geval het uitgangspunt voor een Europese norm.”

< Terug naar Afdeling Fietsen