Internationale focus

De Bruijn: “In het verslagjaar was sprake van een zwaardere focus op de Europese en internationale koepels (ACEA, ACEM, CLEPA, FIGIEFA, EGEA, CONEBI, CLCCR en OICA), samenwerkingsverbanden en onze profilering en positionering op beurzen en tentoonstellingen.

Voor de invloed op de politieke besluitvorming die, als het gaat om voor de leden relevante wetgeving, in toenemende mate in Brussel plaatsvindt, is dat natuurlijk een logische en noodzakelijke ontwikkeling. Wat daar in positieve zin toe bijdraagt is dat iedere sectie binnen RAI Vereniging op een of andere manier internationaal actief is en in de meeste gevallen bestuursfuncties binnen deze koepelorganisaties bekleedt.”

< Terug naar RAI Vereniging