Aanpassing organisatiestructuur

“Zaken als stedelijke mobiliteit, integrale mobiliteitsoplossingen, anders betalen voor mobiliteit en het ontwikkelen van een visie op brandstoffen bestrijken immers een veel breder terrein en zijn niet te koppelen aan een specifiek voertuig. Ondertussen werden en worden onze leden en stakeholders wel voortdurend geconfronteerd met deze vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat RAI Vereniging, bezien vanuit de mobiliteitsindustrie, een prominentere en gezaghebbender rol zou blijven spelen, stond in 2016 de herpositionering van de organisatie centraal.”

Negen homogene secties
“Dit betekende”, vult De Bruijn aan, “dat er in plaats van vijf afdelingen negen homogene secties kwamen die beter toegesneden zijn op de wensen en behoeften van de verschillende leden, met ieder een eigen strategisch plan, meer autonomie en een veel transparantere financieringsstructuur.”

De versterking die RAI Vereniging nastreeft, vond het afgelopen jaar zijn weerslag in de krachtenbundeling van afdeling Speciale Voertuigen met CarrosserieNL, waardoor een bredere basis ontstond om de belangen van de leden te vertegenwoordigen. In het kielzog hiervan werden de banden met AutomotiveNL verstevigd met als doel te komen tot een intensievere samenwerking die in de loop van 2017 moet uitmonden in een integratie van beide organisaties. Mede dankzij de fusie met CarrosserieNL groeide het ledenbestand van 500 tot ruim 700.

Nieuw hoofdbestuur
Als onderdeel van het reorganisatieproces trad in 2016 een geheel nieuw hoofdbestuur aan dat bestaat uit aansprekende kopstukken uit de mobiliteitsindustrie die een belangrijke ambassadeursfunctie voor RAI Vereniging kunnen vervullen. Het nieuwe hoofdbestuur bestaat uit: Ron Snoeks (CEO Snoeks Group), Paul Zekhuis (CEO AutoBinck), Eric Louwman (president Louwman Group), Janus Smalbraak (CEO Pon Holdings) en Maurice Geraets (directeur NXP Nederland). De Bruijn zegt het te betreuren dat de herpositionering met zich mee bracht dat afscheid moest worden genomen van een aantal medewerkers. “We hebben de structuur aangepast en we hebben ons versterkt op strategische posities, denk aan belangenbehartiging, public affairs en communicatie.”

< Terug naar RAI Vereniging