Uitdagingen

Nu de afdeling in 2017 officieel is ingedeeld in de secties RAI Aftermarket, RAI Automotive Industry en RAI Equipment vervult Baltus nu de nieuwe rol van voorzitter van de sectie RAI Aftermarket. Verder volgt Jan-Maarten de Vries als nieuwe voorzitter van RAI Automotive Industry, Eddy van der Vorst op. Tijdens de 40e Ledenvergadering van afdeling Autovak is eind 2016 formeel besloten dat afdeling Autovak ophoudt te bestaan en opgaat in de drie bovengenoemde onafhankelijke secties als onderdeel van de nieuwe structuur van RAI Vereniging.

Om de start van deze nieuwe secties voor RAI Aftermarket, RAI Equipment en RAI Automotive Industry te markeren en het mooie verleden van AUTOVAK vast te leggen, is een speciaal boek uitgegeven met als titel ‘40 jaar AUTOVAK.’

‘We kunnen trots zijn op de rijke historie van 40 jaar Autovak’

De nieuwe structuur betekent, besluit Baltus, dat iedere sectie voortaan beschikt over een eigen strategische agenda, een eigen Europese koepel en een direct beïnvloedbare begroting om de eigen activiteiten te kunnen financieren. “Dit maakt het, veel beter dan in het verleden, mogelijk om niet alleen als spreekbuis voor de branche, maar ook als clubhuis voor de leden te fungeren. Er ligt namelijk al veel langer de uitdaging om ook kleinere spelers in onze sector bij de afdeling te betrekken. De nieuwe structuur moet dit bewerkstelligen en de afstand tussen RAI Vereniging en de leden kleiner maken. Het uitgangspunt daarbij luidt: geef RAI Vereniging terug aan de leden! Daarmee gaan we in 2017 hard aan de slag.”

< Terug naar Afdeling Autovak