Voertuigdata

Met de komst van eCall en allerlei varianten daarop als bCall, sCall en tal van andere functionaliteiten, is het volgens Van de Braak van belang dat er een open platform komt, een eerlijk speelveld, waarbij alle betrokken stakeholders, anders dan uitsluitend autofabrikanten, toegang krijgen tot de voertuigdata.

“Mede dankzij een sterke lobby van de sectie RAI Aftermarket via FIGIEFA ligt er nu een mandaat bij de Europese Commissie om te komen tot een Open Telematica Platform (OTP). Met als doel om een technische oplossing te realiseren die ook alle andere partijen – het onafhankelijke onderhouds- en reparatiekanaal, leasemaatschappijen, consumentenorganisaties, pechhulpdiensten etc., toegang verschaft tot de voor hun marktpositie relevante data (right to connect). Zoals het er nu naar uit ziet zullen in 2017 de eerste resultaten van dit wetgevingstraject zichtbaar zijn.”

Parallel hieraan blijft de afdeling zich er sterk voor maken om technische informatie beter beschikbaar te stellen voor de totale markt. Baltus: “Weliswaar is de Europese wetgeving hier duidelijk genoeg over, maar is er helaas onvoldoende sprake van naleving en handhaving. Aan die soms vrije interpretatie van de wetgeving moet een eind komen. In dit dossier trekken wij nauw samen op met FIGIEFA. Dit traject moet uiteindelijk verbetering doorvoeren voor het beschikbaar stellen van technische informatie voor reparatie en onderhoud (right to repair).

< Terug naar Afdeling Autovak