Onderzoek en marktontwikkelingen

Tot de twee belangrijkste marktonderzoeken, die de achterban belangrijke en betrouwbare informatie moeten bieden, behoorden de jaarlijkse After Sales Monitor en in het verslag jaar de ICPD-studie.

De After Sales Monitor geeft vooral inzicht in het aantal onderhoudsmomenten en het bedrag dat Nederlandse consumenten aan onderhoud van personenauto’s besteden. De ICPD-studie laat zien, zegt Van de Braak, hoe de onderhouds- en reparatiemarkt zich tot en met 2021 ontwikkelt. “Uit dit prognosemodel blijkt dat het aantal onderhoudsmomenten de komende jaren stabiel blijft. Positief is verder dat na jaren van daling, voor het eerst weer sprake is van stabiele gemiddelde besteding aan onderhoud. Gaven consumenten in 2014 nog gemiddeld 399 euro uit aan onderhoud van hun auto, in 2015 lag dat bedrag met 434 euro bijna 9 procent hoger.”

< Terug naar Afdeling Autovak